Druz İş Sağlığı Uzmanı | Fiyatlarımız Hakkında
Yazılım
Fiyatlarımız Hakkında
DruzOnline İsg Yazılımının fiyatlandırmasında 2 durum söz konusudur. İlk yıl ödenecek olan sadece lisanslama bedelidir. Lisans süresi yazılım kurulum tarihiyle başlar ve bir yıl sürer. Sonraki yıllarda ise kiralama süreci başlar ve sadece kiralama bedeli ödenir. Hesaplama, lisans sayısına göre yapılmaktadır.
 
Lisans başına ödenecek lisanslama bedeli 5000 TL, kiralama bedeki 1000 TL'dir.  Lisans sayısının ikiden fazla olması halinde lisanslama bedeline ve kiralama bedeline belirli oranlarda indirim uygulanır.
 
Yıllık kiralama bedelinde artış, ödenen lisans birim fiyatının 1/5 oranındaki tutarın "((TEFE+TÜFE)/2)+2" şeklinde hesaplanır.
Lisans kiralama bedeli, her yıl lisans sayısı kadar o gün belirlenen ücret karşılığında yenilenir. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.